Bảo Yên đào tạo nghề gắn với xây dựng Nông thôn mới
Lượt xem: 487

Bảo Yên hiện có gần 50 nghìn người trong độ tuổi lao động, lực lượng lao động trong huyện chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo nghề, trong đó lao động  nông thôn trên  60%. Một trong những tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới là lao động nông nghiệp chỉ còn dưới 45% dân số.

Để làm hoàn thành tiêu chí này, trong những năm qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn với việc xây dựng nông thôn mới được huyện BảoYên xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Thực hiện Quyết định 1956/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Bảo Yên chủ động xây dựng Đề án: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của huyện, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện. Đổi mới phát triển đào tạo nghề theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, đào tạo nghề theo nhu cầu người học, nhu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm cho lao động nông thôn.  Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện, các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp nông dân có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, huyện đã mở 13 lớp dạy nghề cho 408 học viên tại 10 xã, thị trấn, tổng kinh phí thực hiện trên 800 triệu đồng. Ngoài ra phối hợp với các Trung tâm dạy nghề, các tổ chức đoàn thể trong huyện mởi 1 lớp trung cấp thu ý cho 30 học viên, mở 3 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 100 học viên. Các học viên được đào tạo các nghề trồng trọt, chăn nuôi, thú y, may mặc,.... qua đó nhiều lao động sau khi kết thúc các lớp học đã có việc làm ổn định, góp phần tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

Công tác tuyển lao động tham gia học nghề phục vụ dự án trong và ngoài tỉnh được chú trọng thực hiện. Trong năm 2011 đã tuyên sinh 60 lao động tham gia học nghề CNKT tại trường Cao đẳng nghề mỏ Hồng Cẩm- Quảng Ninh.

Trong khi đó hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đang là tiêu chí gặp nhiều khó khăn ở hầu hết các địa phương do tỷ lệ lao động qua đào tạo vẫn còn thấp so với yêu cầu, chất lượng, hiệu quả chưa cao, cơ cấu ngành nghề chưa phù hợp. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, người nông dân thiếu vốn để phát triển và mở rộng các ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Nhiều lao động đã qua đào tạo nhưng không tìm được việc làm do ngành nghề đào tạo chưa phù với nhu cầu lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng dành cho phát triển các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các xã còn rất hạn chế, gây khó khăn cho việc chuyển đổi và phát triển các ngành nghề tại nông thôn.

Mục tiêu của huyện Bảo Yên đặt ra đến năm 2020 là từ 50%-70% lao động nông thôn được qua đào tạo. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với trung tâm dạy nghề của huyện xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng giai đoạn cụ thể, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lao động của địa phương, gắn công tác đào tạo nghề với công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và là tiền đề quan trọng để xây dựng các mô hình nông thôn mới ở Bảo Yên. Cơ cấu ngành nghề đào tạo sẽ giảm dần tỷ trọng lao động được đào tạo nghề trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng tỷ lệ lao động được đào tạo trong các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, thương mại, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động và các ngành nghề nông thôn, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực có tay nghề cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Yên.

Đài TT-TH Bảo Yên

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang