Bảo Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 578

 

Sáng ngày 06/4, UBND huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Ủy Ban MTTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn; công chức phụ trách cải cách hành chính, công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

anh tin bai

Đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Trần Trọng Thông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong những năm qua, cải cách hành chính luôn được huyện Bảo Yên xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND huyện đã có nhiều giải pháp quyết liệt chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân về cải cách hành chính được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đã được đề cao; Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính ngày càng được nâng cao. Kết quả của công tác cải cách hành chính đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuy nhiên công tác cải cách hành chính của huyện vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm như: Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích đã được huyện triển khai thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu đặt ra; Cơ sở vật chất của một số UBND xã chưa đảm bảo để triển khai đồng bộ việc số hóa hồ sơ công việc, tiến tới triển khai chính phủ điện tử, chính phủ số trong thời gian tới; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã cải thiện nhiều về số lượng dịch vụ, song về số lượng hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến vẫn còn thấp. Một số đơn vị chưa có phát sinh hồ sơ nào trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Việc rà soát các thủ tục hành chính ở một số cơ quan còn mang tính thụ động, chưa thực sự được quan tâm, chưa chỉ ra được những bất hợp lý của các thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo để cải tiến hoặc sửa đổi, bãi bỏ cho phù hợp. Việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến chưa đa dạng, hiệu quả chưa cao. 


Để khắc phục những tồn tại, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Trọng Thông yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp trong các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số… nhằm thực hiện tốt công tác cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2023 và những năm tiếp theo.
Theo báo cáo, trong năm 2022, UBND huyện Bảo Yên, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã theo hướng phục vụ hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, xã hột và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác cải cách tổ chức bộ máy tiếp tục được Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo trong đó rà soát sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng được triển khai thực hiện công khai đúng quy trình. Trong năm 2022 thực hiện bổ nhiệm 14 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức bộ phận một của các cấp được quan tâm đào tạo có phẩm chất đạo, phầm chất và năng lực tốt đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 
Trong năm, huyện đã triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện” từ tháng 4/2022, tại xã Bảo Hà, Xuân Hòa và thị trấn Phố Ràng. Sau gần 1 năm thí điểm, mô hình bước đầu đã đem lại những tín hiệu tích cực, làm thay đổi nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức và người dân. Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được chú trọng, tỷ lệ hồ sơ sơ TTHC được giải quyết đúng hẹn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt cao. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã được công khai niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại trụ sở các cơ quan, bộ phận Một cửa huyện, cấp xã và Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, cổng thông tin điện tử của huyện. Trong năm 2022, tiếp nhận và giải quyết 22.223 hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.
Cùng với đó, huyện Bảo Yên đã triển khai phần mềm Phòng họp không giấy tờ VNPT- Ecabinet. Đến nay, 100% đơn vị chính quyền cấp xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trực thuộc huyện Bảo Yên không sử dụng giấy tờ khi hội họp; 100% cán bộ, quản lý, lãnh đạo huyện cho đến các phòng ban đơn vị và các xã, thị trấn sử dụng máy tính bảng; trên 90% cán bộ quản lý và công chức viên chức áp dụng loại hình chữ ký số; 100% cán bộ, viên chức sẽ có hộp thư điện tử dưới tên miền @laocai.gov.vn. 100% các cơ quan nhà nước bao gồm HĐND và các Ban HĐND cấp huyện; UBND và 12 cơ quan chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; HĐND, UBND 17 xã, thị trấn với tổng số 539 công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã đã được trang bị máy tính, đường truyền Internet, chữ kí số, thư điện tử công vụ của tỉnh. Đối với các cơ quan hành chính đã có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử để giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Yên cũng được trú trọng. 100% các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn được lắp đặt mạng Internet, sử dụng hộp thư điện tử để phục vụ công tác chuyên môn; đã có 470 hộp thư điện tử dưới dạng tên miền @laocai.gov.vn được cấp cho cán bộ công chức, viên chức và 40 hộp thư điện tử cấp cho các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn. Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành (VNPT-iOffice) được triển khai từ huyện đến xã. 
Đối với công tác Chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với Cải cách hành chính, ứng dụng cộng nghệ thông tin. Năm 2022, huyện Bảo Yên đã thành lập 17 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thị trấn với hơn 100 thành viên; 209 tổ ở cấp thôn, bản, tổ dân phố với hơn 800 thành viên, đạt tỉ lệ 100 số thôn bản; 100% các tổ đã thành lập zalo nhóm trao đổi công việc. 
Việc đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính thông qua Chỉ số cải cách hành chính đước các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong quản lý chấm điểm đã giúp cho công tác tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi và chính xác. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiến hành công tác tự đánh giá chấm điểm và kịp thời cập nhật kết quả tự đánh giá lên phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính… Năm 2022, huyện Bảo Yên đứng thứ Nhất về chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thị xã, thành phố, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2023 và những năm tiếp theo.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục nâng cao vai trò, nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tạo động lực cũng như sự đồng thuận trong thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, và triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4. Đồng thời phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Rà soát, đơn giản hóa và số hóa các thủ tục hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ. Triển khai đo lường sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính…

anh tin bai

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022

anh tin bai

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022

anh tin bai

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Chuyển đổi số năm 2022

Nhân dịp này UBND huyện Bảo Yên đã khen thưởng cho 09 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số năm 2022.


Trọng Điểm
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,129
  • Trong tuần: 6,349
  • Tất cả: 1,758,617
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang