Huyện ủy Bảo Yên chỉ đạo tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết năm 2023
Lượt xem: 99

Ngày 15/12/2022, Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện Bảo Yên đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; với chủ đề của Ban Chấp hành Đảng bộ đó là "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hành động - Phát triển"; tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm: Nông nghiệp Nông thôn và xây dựng Nông thôn mới; Phát triển Du lịch xanh bền vững; Hoàn thiện, quản lý các quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng; Thu hút đầu tư công nghiệp gia công, chế biến; Cải cách hành chính, Chuyển đổi số. Thực hiện 05 địa bàn trọng điểm: thị trấn Phố Ràng, các xã: Cam Cọn, Bảo Hà, Nghĩa Đô, Xuân Hòa. Với 25 chỉ tiêu cụ thể, trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kinh tế; Văn hóa   xã hội, chuyển đổi số; Môi trường; Nội chính, quốc phòng, an ninh.

anh tin bai

Đ.c Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tập trung đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết năm 2023 đề ra

 

Qua 9 tháng triển khai thực hiện nghị quyết, trong tổng số 25 chỉ tiêu, đến nay có 7/25 chỉ tiêu đạt và vượt; còn 16/25 chỉ tiêu chưa đạt và 02/25 chỉ tiêu cuối năm mới thực hiện đánh giá. Trong số 16 tiêu chí chưa đạt, có nhiều tiêu chí thành phần đạt thấp, dưới 50% MTNQ như: Phấn đấu về đích phổ cập Mầm non cho trẻ 4 tuổi, nâng cao chất lượng nhà ở, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, xử lý các trường hợp làm nhà trên đất NN, Phấn đấu mỗi xã có tối thiểu 01 mô hình sản xuất phân hữu cơ từ việc xử lý rác thải sinh hoạt, hữu cơ; phấn đấu kết nạp từ 200 đảng viên trở lên; cân đối bố trí trả vốn vay quỹ phát triển đất tối thiểu 25 tỷ đồng; phấn đấu xây dựng 10 trường học đạt chuẩn Quốc gia; số xã đạt 19 tiêu chí NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao…
Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và người đứng đầu yêu cầu bám sát thực tiễn, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; cùng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch số 279-KH/HU ngày 15/9/2023 của Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2023 và Thường trực Huyện ủy yêu cầu tháng cao điểm cuối năm 2023:
Ủy ban nhân dân huyện; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các chi, đảng bộ; UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, đánh giá, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của từng chỉ tiêu theo Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Quyết định 555/QĐ-UBND, ngày 19/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó, đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2023.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh;khắc phục những hạn tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; xây dựng phương án, kế hoạch nuôi dưỡng các nguồn thu, tạo nguồn thu mới ổn định, bền vững cho ngân sách trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện trực tiếp xuống cơ sở, tổ chức làm việc, nắm bắt tình hình địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, đơn vị, nhất là đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ hiện đang đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết và kế hoạch giao năm 2023; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại, hạn chế là nguyên nhân dẫn đến việc chậm thực hiện các mục tiêu nghị quyết, kế hoạch giao năm 2023...
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên và Nhân dân chung tay cùng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở thưc hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ theo nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 15/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.
Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị cấp huyện và người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đối với những việc không có vướng mắc, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất; đối với những việc có vướng mắc, phải tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giải quyết, không để kéo dài. Nếu trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để xảy ra chậm trễ, vướng mắc do nguyên nhân chủ quan, thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện./.


Tố Hữu - VP Huyện uỷ Bảo Yên
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 6,320
  • Tất cả: 1,768,743
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang