Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI thành công tốt đẹp
Lượt xem: 155

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 08/12/2023 Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra. Kỳ họp tiến hành phiên bế mạc dưới sự chủ trì của các đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

Dự phiên bế mạc có các đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023 và thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024; cho ý kiến về kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2024 - 2026. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2023 phấn đấu đạt 5,5% tuy chưa đạt kế hoạch nhưng trong đó có những điểm sáng như: Khu vực dịch vụ tăng trưởng tốt đạt 8,75%; khu vực xây dựng khởi sắc với mức 9,18%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 90%KH, hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn diễn ra sôi động, du lịch phục hồi mạnh mẽ, năm 2023 ước đạt 7 triệu lượt khách; thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB bảo đảm tiến độ và luôn nằm trong nhóm địa phương giải ngân cao. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; văn hóa, xã hội, y tế, thể thao... có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao mang tầm cỡ quốc tế được tổ chức thành công... góp phần quảng bá hình ảnh Lào Cai tới bạn bè trong nước và quốc tế; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng…

Trong 25 chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh đã giao tại Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã cụ thể thành 42 chỉ tiêu để thực hiện, đến nay có 32/42 chỉ tiêu đạt và vượt KH, trong đó có 07 chỉ tiêu vượt KH; 10/42 chỉ tiêu khó đạt KH gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân; GDP bình quân đầu người; Giá trị sản xuất công nghiệp (90,02%); Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (80%); Giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn (41,3%); Tỷ lệ bao phủ BHYT (94,8%); Tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (86,1%); Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (60%); Tỷ lệ tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt (95,4%) và tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch (96,8%).

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp được nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu giải trình, thông báo thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ 4 vấn đề trọng tâm, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và một số kiến nghị của đại biểu, cử tri.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 40 Nghị quyết, trong đó có 18 Nghị quyết quy phạm pháp luật, thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phát huy dân chủ, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ban ngành, các cơ quan tổ chức hữu quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình kịp thời các ý kiến của các vị đại biểu, nhất là đối với các vấn đề quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau, do vậy đã đạt được đồng thuận, thống nhất cao đối với các dự thảo Nghị quyết khi HĐND tỉnh thông qua.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, báo cáo kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ  đại biểu HĐND tỉnh còn tồn đọng đến hết năm 2022; xem xét các báo cáo của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

anh tin bai

Đ/c Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023; Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 01/12/2023 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cùng với những định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 đã được Kỳ họp thảo luận và Nghị quyết. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng rằng với sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và Nhân dân trong tỉnh, chúng ta sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

anh tin bai

40 Nghị quyết được các đại biểu thông qua tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV

1. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND với UBND tỉnh trong thời gian giữa 02 kỳ họp HĐND;

2. Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai;

3. Thành lập Sở Giao thông vận tải trên cơ sở Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai sau khi chia tách Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai;

4. Nghị quyết Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Lào Cai năm 2024;

5. Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm 2024;

6. Nghị quyết danh mục các công trình dự án cần phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh;

7. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

8. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022;

9. Nghị quyết Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;

10. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

11. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Mật);

12. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Lào Cai;

13. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025;

14. Nghị quyết bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 9 của quy định về các loại Phí, Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai;

15. Nghị quyết đặt tên, đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

16. Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;

17. Nghị quyết đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;

18. Nghị quyết về việc sáp nhập thôn thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên và đổi tên thôn thuộc xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương;

19. Nghị quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045;

20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Bảng giá đất 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

21. Nghị quyết Quy định mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

22. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

23. Nghị quyết Quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh;

24. Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

25. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

26. Nghị quyết quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

27. Nghị quyết ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

28. Nghị quyết bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 07/7/2014 của HĐND tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên Đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

29. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm 2024;

30. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Lào Cai;

31. Nghị quyết tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025;

32 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Lào Cai;

33. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh;

34. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2030;

35. Nghị quyết ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

36. Nghị quyết ban hành Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và một số chức danh khác ở thôn, tổ dân phố;

37. Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2024;

38. Nghị quyết quyết định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện;

39. Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục Mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

40. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Biên tập - Theo Cổng TTĐT Lào Cai
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 778
  • Trong tuần: 10,771
  • Tất cả: 1,886,137
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang