KHỐI NGÀNH CƠ QUAN TW, TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Lượt xem: 1061

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Ban Chỉ huy quân sự huyện

0203.876.229

 

 

Chỉ huy trưởng

Triệu Tiến Hợp

0203.876.144

0203.506.369

0972.574.309

Chỉ huy phó -TM Trưởng

Đặng Văn Cảnh

0203.877.133

 

0978.173.221

Chỉ huy phó QS

Phan Văn Thanh

0203.877.532

0203.841.539

0979.062.955

Chính trị viên Phó  

Lê Viết Xuân

0203.506.262

 

0989.566.871

Chính trị viên

Trần Văn Tuấn

0206.260.600

 

0948.318.303

2

 Công an huyện

0203.876.222

Fax- cơ yếu: 0203.876.382

 Trưởng CA

Phạm Hùng Cương

0203.876.888

 

0961.847.888

 Phó Trưởng CA

Hoàng Đức Sao

0203.877.919

 

0915.352.397

0969.831.188

Phó Trưởng CA

Trần Văn Chí

0203.876.089

 

0912.067.913

 Phó Trưởng CA

Trần Thanh Quang

0203.877.989

 

0912.227.433

Phó Trưởng CA

Đinh Kim Như

0203.876.968

 

0912.677.252

Công an xã Bảo Hà

0203.879.222

 

 

Công an thị trấn Phố Ràng

0203.877.776

 

 

3

Chi cục thuế

0203.876.255

Fax: 0203.876.060

 ccthue-baoyen@laocai.gov.vn

 Chi cục trưởng

Hà Thị Thăng

0203.876.014

 

0912.578.180

 Chi cục phó

Nguyễn Duy Phương

 

 

0912.456.858

 Chi cục phó

Đoàn Ngọc Khánh

 

 

0915.241.666

4

 Kho Bạc Nhà nước

0203.876.494

Fax: 0203.876.860

 kbnn-baoyen@laocai.gov.vn

 Giám đốc

Nguyễn Khánh Tiến

0203.876.248

0203.840.911

0914.646.282

 Phó giám đốc

Nguyễn Thị Phúc

0203.876.195

 

0982.305.585

 Kế toán trưởng

Hoàng Thúy Lan

 

 

0912 076 431

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

5

 Hạt Kiểm lâm huyện

0203.876.243

Fax: 0203.877.797

hkl-baoyen@laocai.gov.vn

  Hạt trưởng

Hà Quang Kim

0203.877.746

0203.876.707

0912.362.154

 

 

 

 

 

Phó Hạt trưởng

Vũ Quang Minh

 

 

0976.362.352

 Hạt Kiểm lâm xã Bảo Hà

0203.879.229

 

 

6

Trạm Bảo vệ thực vật

/0203.876.047

 

 

 Trưởng trạm

Nông Thị Minh

 

 

0982.876.965

Phó trạm

Hoàng Kim Oanh

 

 

0916.003.996

 

-7

 Trạm Khuyến nông

0203.877.726

Fax: 0203.877.726

Trưởng trạm

Nguyễn Thị Thuỳ

0203.876.350

0203.876.682

0987.539.119

8

 Trạm Thú y

0203.876.252

 Trạm Trưởng

Lê Văn Hải

 

 

0976.122.279

0978.658.170

9

 Trạm Vật tư nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm Trưởng

Phan Hữu Vinh

 

 

0912.928.067

10

Đội Quản lý Thị trường số 6

0203.876.374

Doi6baoyen@gmail.com

 

Đội trưởng

Hoàng Duy Hải

 

 

0912.010521

Cán bộ

Lê Hồng Vinh

 

 

0912.389.564

11

Trung tâm Dân số KHHGĐ

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Văn Phương

0203.876.303

0203.876.433

0976.549.061

12

 Bệnh viện Đa khoa

0203.877.589

Fax: 0203.877.589

bvdkbaoyen@gmail.com

Giám đốc

 Mông Hữu Giao

0203.877.789

0203.876.190

0912.751.546

Phó Giám đốc

 Phạm Thị Lan

0203.876.084

0203.876.436

0983.876.436

Phó Giám đốc

Nguyễn KhắcTuấn

 

 

0977.460.577

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

 

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

 

13

Trung tâm Y tế huyện

0203.876.230

Fax: 0203.876.230

 

 Giám đốc

Phạm Thị Kiều

0203.876.329

0202.214.306

01638.656.789

 

Phó Giám đốc

Bùi Thị Minh Tiến

 

 

01685.151.817

 

14

Công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp

0203.876.232

FAX 0203.876.669
ctln-baoyen@laocai.gov.vn

 

Giám đốc

Đỗ Văn Dũng

0203.876.233

0203.876.061

0913.366.824

 

Phó Giám đốc

Phạm Huy Thông

0203.877.189

0203.877.868

0912.752.045

 

15

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

0203.876.242

Fax: 0203.876.242

nhnnptnt-baoyen@laocai.gov.vn

 

Giám đốc

Phạm Quốc Tuấn

0203.876.216

0203.876.602

0986.921.116

 

Phó Giám đốc

Lê Thị Hồng

0203.877.569

0203.876.776

0912.456.859

 

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

16

Ngân hàng Chính sách xã hội

0203.876.828

Fax: 0203.876.828
nhcsxh-baoyen@laocai.gov.vn

 

Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hải

0203.506.182

 

0913.251.330

 

Phó Giám đốc

Đỗ Ngọc Long

 

 

0915.045.458

 

17

Trung tâm Viễn thông

0203.876.200

FAX:  0203.876.333

ttvienthong-baoyen@laocai.gov.vn

 

Giám đốc

Bùi Minh Quyến

0203.877.998

 

0943.163.188

 

Tổng đài TT

0203.876.200

 

 

 

Tổng đài Bảo Hà

0203.879.259

 

 

 

18

Trạm thủy văn huyện

 

 

 

 

Trưởng trạm

Đinh Quang Hạnh

0915.045.117

 

0979.601.358

 

19

Trạm khí tượng huyện

0203.876.237

 

 

 

Trưởng trạm

Trần Trọng Thanh

0203.876.237

 

0912.715.686

 

20

Chi cục Thống kê

0203.876.265

 

 

Chi cục trưởng

Lục Văn Thắng

0203.877.066

0203.876.644

0912.949.325

 

Chi cục phó

Vũ Thị Hòa

0203.876.265

 

0984.786.107

 

 

 

 

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

21

 Viện Kiểm sát nhân dân

0203.876.334

Viện Trưởng

Bàn Quang Thảo

0203.877.799

 

0912.838.869

Phó Viện trưởng

Nguyễn Văn Thực

0203.876.334

 

0976.430.748

Phó Viện trưởng

Nguyễn Văn Thanh

0203.876.334

 

0976.612.942

22

 Toà án nhân dân

0203.876.257

toaan-baoyen@laocai.gov.vn

Phó Chánh án

Trần Đình Tiến

0203.877.505

 

01688.713.124

Phó Chánh án

Nguyễn Duy Dũng

0203.877.505

 

090.3287.944

 

23

 Thi hành án dân sự

0203.876.280

Fax: 0203.876.280

 baoyen.lci@moj.gov.vn

Chi Cục Trưởng

Phạm Quang Thiện

0203.511.558

 

0915.877.737

 Phó CC Trưởng

Trần Văn Cầm

0203.511.899

 

0912.389.217

 

 

24

Hạt Quản lý đường bộ 279

 

    doanthuydblc@gmail.com

Trưởng hạt

Đoàn Văn Thủy

 

 

0989.557.222

25

Hạt Quốc lộ 70

 

 

 

Trưởng hạt

Trần Thị Hoa

 

 

0127.276.2202

0167.2020.977

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại, số fax, địa chỉ email

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

26

Chi nhánh điện

0202.876.269

Fax: 0203.876.751
dl-baoyen@laocai.gov.vn

 Giám đốc

Lê Quý Cương

0202.214.035

0202.243.559

0963.503.668

Phó Giám đốc

Trịnh Đức Quang

0202.214.036

0202.243.666

0963.813.555

27

Bưu điện huyện

 

Fax: 0203.876.302


 Giám đốc

Đoàn Thị Thảo

0203.877.456

 

0912.763.955

 Chủ tịch CĐCS

Trần Thị Điệp

 

 

0915.045.108

28

Bảo hiểm xã hội

0203.876.276

 

 

Giám đốc

Bùi Thị Nhu

0203.876.276

 

0912.161.493

Phó Giám đốc

Lý Văn Xúc

0203.876.276

 

0988.586.697

Phó Giám đốc

Hoàng Văn Hưng

 

 

0919.860.306

29

Xí nghiệp KD nước sạch huyện

 

   xinghiepnuocbaoyen@gmail.com

Giám đốc

Phạm Văn Trung

0203.876.193

0203.506.127

0915.352.444

Phó Giám đốc

Phạm Ngọc Dương

0203.876.193

0203.877.800

0919.663.172

 

Stt

Đơn vị

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

30

 Trung tâm Giáo dục thường xuyên

0203.876.145

 

 

 Giám đốc

Đàm T. Hoài An

0203.877.128

0202.214.022


31

 Trường THPT số 1

0203.876.313

Fax: 0203.877.729

 Hiệu trưởng

Phạm Thanh Hải

0203.876.624

0203.876.769

0915.032.044

 

 

 

 

 

Hiệu phó

Nguyễn Văn Hưng

 

 

0986.343.121

32

 Trường THPT số 2

0203.879.241

thptbaoyen2@laocai.edu.vn

 Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hồng

0203.506.011

 

0988.552.322

 Hiệu phó

Đặng Minh Khương

0203.879.336

 

0962.056.889

Hiệu phó

Trần Thị Hoàn

 

 

0166.450.1935

01236.481.864

33

 Trường THPT số 3

0203.506.626

 

 

Hiệu Trưởng

Bùi Văn Hiến

 

 

0912.562.480

 Hiệu phó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0915.500.730

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 8,740
  • Tất cả: 1,295,587
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang