Đẩy mạnh xóa vùng lõi nghèo ở Lào Cai
Lượt xem: 124
CTTĐT - Tiếp tục thực hiện kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, năm 2023, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh xóa nghèo ở 10 xã khó khăn nhất của tỉnh. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn Lào Cai nói chung và tại 10 xã lõi nghèo (tỷ lệ hộ nghèo trên 40%) đã có nhiều khởi sắc.
anh tin bai

Cây chè được xác định phát triển thành vùng hàng hóa giúp nâng cao thu nhập của bà con nông dân.

Mười xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tại Lào Cai gồm: Hoàng Thu Phố, Lùng Cải (huyện Bắc Hà), Dền Thàng, Pa Cheo (huyện Bát Xát), Nậm Chảy (huyện Văn Bàn), La Pán Tần, Tả Thàng, Tả Ngải Chồ, Dìn Chin, Lùng Khấu Nhin (huyện Mường Khương).

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong quá trình triển khai để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo tại 10 xã lõi nghèo, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giảm nghèo đạt 2,3% đến 6,3% cơ bản đạt kế hoạch đề ra (riêng các xã Pa Cheo, Nậm Chày chỉ đạt tỷ lệ dưới 30%. số xã đạt chuẩn Tiêu chí số 14 (Giáo dục) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới 5/12 xã, đạt 41,66%; Có 02 trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế…

Để đạt được kết quả đó, tỉnh Lào Cai đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư, giải pháp đẩy nhanh xóa nghèo ở 10 xã khó khăn nhất của tỉnh. Xác định yêu tố con người là đặc biệt quan trọng trong công tác giảm nghèo, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã thực hiện tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ xã. Theo đó, tổng số cán bộ công chức hiện có thuộc 10 xã nghèo là 196 người, trong đó có 95 cán bộ và 101 công chức. 100% cán bộ, công chức xã có trình độ văn hóa 12/12 (196 /196 người); về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp 12/196 người (chiếm 6,12%); cao đẳng 04/194 người (chiếm 2,04%); Đại học trở lên 180/196 người (chiếm 91,84%); Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 61/196 người (chiếm 31,12%); trung cấp 130/196 người (chiếm 66,32%), cao cấp 02/196 người (chiếm 1,02%), chưa qua đào tạo 03/196 người (chiếm 1,53%).

Song song với đó, công tác tăng cường, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức ở huyện đảm nhiệm các chức danh chủ chốt xã và giữa các xã trong nội bộ, nhằm đảm bảo về số lượng, phù hợp về vị trí, chức danh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của huyện, của xã được các huyện thực hiện tốt.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được tích cực triển khai. Đến hết 6 tháng đầu năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang thực hiện tuyển sinh 12 lớp với 420 học viên tại 10 xã nghèo, cụ thể: Bát Xát: 04 lớp; Mường Khương: 04 lớp; Bắc Hà: 03 lớp; Văn Bàn: 01 lớp. Ước đến hết năm 2023 thực hiện 100% kế hoạch tuyển sinh. Giải quyết việc làm cho 1.265 lao động.

Đối với phát triển kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp, năm 2023, từ nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND các xã xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện 20 dự án hỗ trợ PTSX cộng đồng, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước là 13.786 triệu đồng. Tính đến ngày 30/6/2023, thực hiện 03 dự án, kinh phí ước đạt 1.260 triệu đồng (dự án phát triển cây ăn quả ôn đới tại các xã Lùng Cải và Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà; dự án nhân rộng, cải tạo vùng cây ăn quả ôn đới tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà).

Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn 10 xã nghèo được tích cực triển khai. 6 tháng, triển khai, thực hiện ba mô hình Khuyến nông, gốm: Mô hình chăn nuôi lợn bản địa an toàn dịch bệnh, hiệu quả, bền vững dựa vào quản lý cộng đồng tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà; Mô hình liên kết sản xuất lúa Séng cù theo hướng hữu cơ; Hỗ trợ xây dựng mô hình trồng giống Đào mới XP21 tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát. Ngoài ra, thực hiện công tác tiêm phòng vacxin năm cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn 10 xã, cụ thể: Tụ huyết trùng trâu, bò: 7.328 liều; Lở mồm Long Móng TB: 7.328 liều; Tụ huyết trùng lợn: 4.422 liều; Dịch tả Lợn: 4.422 liều; Dại chó: 1.152 liều; …

Hoạt động tín dụng phục vụ phát triển kinh tế đã được ngành ngân hàng được đẩy mạnh, bám sát vào mục tiêu các chương trình đề án, dự án đã huy động và cân đối nguồn lực thực hiện chính sách tín dụng mở rộng cho vay đến các thôn, bản. Trong đó, ưu tiên đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo nhu cầu vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, từ đó nâng cao đời sống của người dân, đồng thời góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tín dụng đen trên địa bàn nông thôn. Doanh số cho vay tháng 6 đầu năm 2023: 18.270 triệu đồng, tăng 7.432 triệu đồng so với tháng 5/2023 (lũy kế 6 tháng đầu năm 71.739 triệu đồng); Doanh số thu nợ đạt 13.973 triệu đồng, tăng 3.764 triệu đồng so với tháng 05/2023 (lũy kế 6 tháng đầu năm 61.105 triệu đồng). Tổng dư nợ cho vay tại 10 xã đạt: 288.184 triệu đồng, tăng 3,8% (tăng 10.634 triệu đồng) so với cuối năm 2022.

Các xã giao công trình chuẩn bị đầu tư đến 30/6/2023 là 91 công trình/ 218 công trình có nhu cầu đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu cơ sở, với khái toán 673.067 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính vì vậy năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020,  tầm  nhìn  đến  2025,  có  xét  đến  năm  2030 (Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019); Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI ban hành Đề án về giảm nghèo  bền vững  tỉnh  Lào Cai giai đoạn 2020-2025 (Đề án số 10-ĐA/TU ngày 11/12/2020); UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Lào Cai (tập trung, ưu tiên các nguồn lực cho 10 xã nghèo nhất trong 37 xã nghèo). Tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 9,6% trở lên; mỗi xã phấn đấu đạt tối thiểu 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại 10 xã có tỷ lệ cao./.

Cổng TTĐT Lào Cai
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1,032
  • Trong tuần: 5,715
  • Tất cả: 1,881,081
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang