UBMTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên tích cực chuẩn bị công tác Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029
Lượt xem: 150

Đại hội đại biểu Măt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã trên địa bàn huyện Bảo Yên đã diễn ra thành công và hoàn thành theo đúng đúng Kế hoạch. Ngay sau khi kết thúc Đại hội cấp xã, UBMTTQ Việt Nam huyện đã khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch để chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban nội dung - tuyên truyền; Tiểu ban hậu cầu - lễ tân Đại hội. Cùng với đó, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị toàn bộ các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội. 

anh tin bai

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Xuân Nhẫn chỉ đạo đại hội cấp cơ sở.

Đối với Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Mặt trận huyện thực hiện chặt chẽ. Theo đó, quy trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, số lượng, cơ cấu theo quy định, có kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 được xây dựng tổng số là 63 vị với cơ cấu bao gồm: Ban thường trực, người đứng đầu của các tổ chức thành viên; các ngành liên quan, người tiêu biểu đại diện cho đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, các giai tầng xã hội phù hợp với cơ cấu dân số và không thấp hơn tỷ lệ của nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các vị trí này bảo đảm tính đại diện, dân chủ của các giai tầng trong xã hội. Tỷ lệ người ngoài Đảng không thấp hơn nhiệm kỳ 2019 – 2024; tỷ lệ người tái cử không quá 60% số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam so với đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Đặc biệt, Thường trực Huyện ủy phân công, giới thiệu đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; tiếp tục phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy có uy tín và năng lực, giới thiệu để hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo đúng tinh thần Chỉ thị 12 ngày 18/8/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Công tác xây dựng Văn kiện cho Đại hội được quan tâm thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tích cực đổi mới trong việc xây dựng văn kiện, đảm bảo ngắn gọn, đánh giá sâu, sát kết quả đạt được, nêu rõ hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp, chương trình hành động sát với thực tế. Kết quả hoạt động được trình bày trước Đại hội dưới dạng phim tài liệu với nhiều hình ảnh hoạt động minh họa làm sinh động kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ.

anh tin bai

Đại biểu các tầng lớp nhân dân xã Lương chúc mừng Đại hội MTTQ cấp xã.

Công tác tuyên truyền: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII. Phối hợp với Văn phòng Hội động nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIV như treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng trên các tuyến đường chính; chạy chữ trên các bảng, màn hình điện tử, đèn Led tại sảnh nhà khu trụ sở hành chính; Banner ở cổng khu hành chính, Sân Đền phúc Khánh...chạy chữ ngoài sảnh Nhà Văn hóa huyện; Chỉ đạo treo băng zôn, khẩu hiệu trước cổng Trụ sở UBND xã và đề nghị nhân dân thực hiện treo Cờ Tổ quốc để chào mừng Đại hội.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy cùng với sự chủ động tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên cũng như UBMTTQ các xã, thị trấn, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ sẽ được tổ chức thành công, nghiêm túc, đúng quy định. Từ đó tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam.

Ngô Chúc Sinh - UBMTTQ Huyện Bảo Yên
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang