Tự hào là “Thanh Bảo kiếm để chữa lành các vết thương”
Lượt xem: 174

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua (16/10/1948 - 16/10/2023), Ngành Kiểm tra Đảng luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì thế, mỗi chúng ta, nhất là những cán bộ, đảng viên trong Ngành Kiểm tra Đảng đều tự hào với 75 năm vẻ vang, đánh dấu sự hình thành, phát triển của Ngành trong việc thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xứng đáng là “Thanh Bảo kiếm để chữa lành các vết thương”. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: Kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương”… đồng chí Tổng bí thư đề nghị “Các cơ quan kiểm tra cùng với các cơ quan nội chính, thanh tra, điều tra, kiểm sát, xét xử phải thật sự là những “thanh bảo kiếm” sắc bén, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trong sạch, chí công vô tư, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân”.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Ngành kiểm tra, hòa chung không khí thi đua sôi nổi trong cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra huyện Bảo Yên luôn tích cực chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, cũng như phục vụ đắc lực nhiệm vụ cấp ủy theo Điều 30, Điều lệ Đảng để xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong những năm qua, cùng với quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Bảo Yên luôn coi trọng và phát huy đầy đủ vai trò của công tác tuyên truyền, công tác thông tin về cơ sở, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Huyện luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và coi đây là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm, chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: Công tác tài chính, tài sản, quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, đất đai… Thực hiện kiểm tra, giám sát tiến hành một cách công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm; đồng thời phải chú trọng phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên. Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 về kết quả thực hiện các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 25/55 tổ chức đảng; kiểm tra, giám sát 10 đảng viên. Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 268/218 chi bộ, vượt chỉ tiêu hng năm đề ra; chi bộ cơ sở và chi bộ dưới cơ sở kiểm tra, giám sát 467/462 đảng viên vượt chỉ tiêu hằng năm. Đối với Ủy ban Kiểm tra các cấp, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra giám sát được 19/36 tổ chức đảng, đạt 52,8% kế hoạch đề ra; kiểm tra, giám sát 14/13 đảng viên đạt 107,6% kế hoạch; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 331/209 chi bộ dưới cơ sở, vượt chỉ tiêu hằng năm. UBKT các cấp kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 28 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận 23 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, 05 đảng viên có vi phạm phải kỷ luật. UBKT các cấp kiểm tra 20 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận 02 tổ chức đảng không vi phạm, 18 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Cấp uỷ các cấp và UBKT cơ sở đã thi hành kỷ luật 38 đảng viên trong đó: Khiển trách 28, chiếm 73,7%; cảnh cáo 05, chiếm 13,2%; cách chức 04, chiếm 10,5%, khai trừ 01 chiếm 2,6% tổng số đảng viên bị kỷ luật. Với kết quả tham mưu tích cực, chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai, Huyện ủy Bảo Yên tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua toàn diện, được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

anh tin bai

Đại diện UBKT Huyện ủy Bảo Yên cùng các tập thể nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua toàn diện năm 2022

Đổi mới phương pháp, cách thức, kỹ năng trong kiểm tra giám sát của UBKT các cấp trên địa bàn huyện với tinh thần chủ động hơn, hành động quyết liệt hơn. Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng, lựa chọn chi bộ mẫu trên các lĩnh vực công tác đảng tại 17 xã, thị trấn cùng một số đảng bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong đó có 17 chi bộ mẫu về công tác kiểm tra, giám sát. Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy hướng dẫn, triển khai, ban hành các mẫu biên bản sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề, mẫu chương trình kiểm tra, giám sát, hồ sơ lưu trữ trong kiểm tra, giám sát... để tạo thuận tiện cho các chi, đảng bộ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức của Huyện ủy dự, hướng dẫn tại các chi bộ mẫu, từ đó triển khai, nhân rộng để công tác kiểm tra, giám sát đến gần hơn, thường xuyên hơn tại cơ sở; tăng cường lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ, UBKT Đảng ủy cơ sở rà soát, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bám sát Đề án 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai, Đề án 08-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên với mục tiêu đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên tập trung tuyên truyền, triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948-16/10/2023); quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện một số các hoạt động tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ như: ng dụng công nghệ thông tin trong bốc thăm, lựa chọn đối tượng được xác minh kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý; viết, gửi các tin, bài về công tác kiểm tra giám sát trên cổng thông tin điện tử huyện, cổng thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ... Chỉ đạo biên soạn cuốn tài liệu, hình ảnh kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng, tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi bí thư chi bộ giỏi... với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong công tác xây dựng Đảng.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các giải pháp, tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, Bảo Yên đặc biệt chú trọng xây dựng, lựa chọn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt Bảo Yên đã tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ công tác đảng cho Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra trong tình hình mới theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Lãnh đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT các cấp, đảm bảo số lượng, nâng cao về chất lượng, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hằng năm, nhiều cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và tham gia tập huấn về một số lĩnh vực có liên quan như phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản... Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát với mục tiêu là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính chiến đấu cao đồng thời nắm chắc cơ chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, có nghiệp vụ tốt với phương pháp làm việc khoa học, sâu sát, thận trọng để xứng đáng  là những “Bao Công” trong thời đại mới.

Thay cho lời kết, xin được dẫn lời đoạn trích ý nghĩa trong một bài viết của cuốn Tạp chí Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương “Ngành kiểm tra vừa khó, vừa khô, vừa khổ; người làm công tác kiểm tra giống như người gác cổng của Đảng, làm công tác kiểm tra vừa có tâm nhưng cũng vừa phải có tầm”. Với tinh thần ấy, bản thân tác giả nghĩ rằng, cùng với kết quả đã đạt được, sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành dọc cấp trên, sự quyết tâm, trách nhiệm của thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra chính là nền tảng vững chắc để vượt khó khăn, thử thách đồng thời là động lực để thế hệ cán bộ, công chức ngành kiểm tra thêm mạnh mẽ, nâng cao bản lĩnh chính trị, mài sắc thêm ý chí, quyết tâm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thêm yêu nghề và tự hào về Ngành kiểm tra của Đảng - Thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương.

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trà - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bảo Yên
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 771
  • Trong tuần: 10,764
  • Tất cả: 1,886,130
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang