Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu văn bản 39-CTR/HU
Ngày ban hành 23/08/2022
Ngày hiệu lực 23/08/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hi20220823015929869_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang