Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bảo Yên giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 97/KH-UBND
Ngày ban hành 25/03/2021
Ngày hiệu lực 25/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bảo Yên giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_CCHC_giai_doan_2021_-20210325082853724_Signed.pdf
Bieu_mau_kem_theo_Ke_hoach_21020210325083017943_Signed.pdf
Văn bản mới