về việc tăng cường công tác quản lý phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 467/UBND-NN&PTNT
Ngày ban hành 24/03/2021
Ngày hiệu lực 24/03/2021
Trích yếu nội dung về việc tăng cường công tác quản lý phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_tang_cuong_cong_tac_quan_ly20210324090309899_Signed.pdf
Văn bản mới