QĐ cử 16 công chức cấp xã đi bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu
Số ký hiệu văn bản 414/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Trích yếu nội dung QĐ cử 16 công chức cấp xã đi bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm QD_cu_16_CC_di_BD_DC-XD_2021_220210402014421470_Signed.pdf
Văn bản mới