V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 2264/UBND-VP
Ngày ban hành 06/11/2021
Ngày hiệu lực 06/11/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm CV 2264.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang