Báo cáo thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy quý I năm 2022
Số ký hiệu văn bản 455- BC/BCĐ
Ngày ban hành 24/03/2022
Ngày hiệu lực 24/03/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy quý I năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC_quy_I_NQ_10_20220324050439020220325073118012_Signed.pdf
Bieu_BC_quy_I_NQ_10_220323033520220325073230013_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang