Tổng số: 94
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2021/QĐ-UBND 15/11/2021 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy Ban Nhân Dân huyện bảo Yên Nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
2267/HD-TTCH 06/11/2021 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Công tác quản lý, cách ly các trường hợp F1, F2 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Yên Tải về
5758/QĐ-UBND 04/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức huyện Bảo Yên năm 2021 Tải về
3901/QĐ-UBND 02/11/2021 V/v kiện toàn, đổi tên Ban Quản lý di tích Đền Bảo Hà thành Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch huyện Bảo Yên Tải về
3384/QĐ-UBND 02/09/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Báo Yên Tải về
3383/QĐ-UBND 02/09/2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
3296/QĐ-UBND 31/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bảo Yên Tải về
3335/QĐ-UBND 30/08/2021 Quyết định Thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bảo Yên Tải về
2278/QĐ-UBND 28/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, hò vè, video clip về chủ đề xây dựng Nông thôn mới huyện Bảo Yên Tải về
1769/QĐ-UBND 19/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra các trường hợp sử dụng đất có nhà ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất phát sinh sau ngày 31/5/2019 trên địa bàn huyện Tải về
12345678910

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang